Seneste software opdateringer

Her kan du tilmelde dig månedlig email med information om softwareopdateringer. Listen vil fremstå med alle funktionsmæssige opdateringer, samt kritiske fejlrettelser.Planlagte funktioner til næste version (Juli)
 • Realtime FEC counter for Nodes
Beta release (Revision 9932+)
 • Secrets editor
 • Postering: Tilføjet afdelingsnummer(departmentid) til csv export
 • Adresser: Tilknyt kundegruppe på flere adresse samtidigt i listevisning
 • Produkt: Ved aktivering af et nedlagt produkt, sættes næste faktureringsdato til tidligere ophørsdato ( I stedet for produkt startdato )
 • TR069: Bandsteering bliver altid "false" hvis ssid 2.4Ghz ikke er magen til ssid 5Ghz
 • Customattribut: Tilføjet felt-type text-raw
 • Billing, fakturaer: Tilføjet kredit linier funktion
April release (Revision 9931)
 • Betalingsservice: Mulighed for at indsætte egen FIK OCR ved opkrævning
 • DIXA: Tilføjet mulighed for proceskald til ekstra data
 • Modemovervågning.Spectrum: CSV export af resultatliste
 • Skift fra betalingsservice til papir faktura blokkeres fra interface. Skal gøres af kunde selv.
 • TR069: Skift mellem konfiguration A/B på CPE skærm
 • Opgaveliste: Optimeret visning
 • Opgaveliste: Husker valg af emne pr. login
 • Opgaveliste: Ny rettighed på Åben+udfør knap. "crm.taskticket.mayopenclose"
 • Proces instansliste: Tilføjet sideskifte
 • TDC Wholesale: EWII integration
 • Conax SOAP API: Implementeret card pairing
Marts release (Revision 9836)
 • Automatisk firmware opgradering for cabel modems
 • Proces: Ny proces status skærm. Se afventende processer.
 • Modem: Historisk visning af hvilken frekvens modems har været på over tid
December-Februar release (Revision 9701) Agent: Modem snmpdata opsamler. Kører ikke med mindre forrige proces er færdig. Giver bedre håndtering af langsomme CMTS'er
 • Mulighed for at have flere anlæg per udbyder (brugt med yousee - sommerhusområde og alm beboelsesområde)
 • Advarsel hvis primære konto ikke er sat på brugeren
 • Mulighed for at vælge periode/år på siden "Regnskab Kreditor kontoudtog"
 • Optimeret highlighting af rækker på kundeprodukt siden (produkt bliver nu highligtet sammen med dets underprodukter)
 • Vis link til dhcp leases hvis et IP ikke er reserveret med stadig i dhcp lease
 • Status bar flyttet så den ikke skygger for links på kudneprodukt siden
 • Autoudfyld bynavn ud fra postnummer når man selv tilføjer en adresse
 • Tilføj automatisk et notat hvis emailafsendelse fejler
 • Mulighed for kun at eksportere ordrelinier der har en pris på siden "Medlem Fakturaer"
 • E05.8.1 TDC/YouSee DOCSIS provisionering
 • E05.8.2 TDC Fiber/GPON provisionering
 • Plecto integration via processystem. Plecto er et system til præsentation af statistik og flotte visninger af data
 • Proces: Mulighed for søgefelt i Danmarksadresser
 • Proces: Ved valg af procestrigger på produkt og gruppe, filtreres rettigheder ikke
 • Proces: Parallel baggrundkørsel
 • Proces: Optimeret scheduler for wait, taskticket og startProcess med returværdi
 • Proces: Hurtigere navigering
 • Proces: GLS pakkelabel, kalder GLS, henter pdf label til print og opretter T&T
 • Tilføjet sortering af tabeller forskellige steder i systemet (igangværende)
 • Søgning på og visning af kundegruppe ident
 • Procestask: WebRequest json funktionalitet, for integration til 3. parts leverandører
 • Betalingsservice: Læs kontonummer fra OldBSNumber customattribut implementeret som option
 • Regnskab, debitorpostering : Søgning på fakturanr.
 • Søgefunktion "f" : Søgning på fakturanr.
 • Viaplay APIv2 implementeret
 • TR069: Tilføjet funktionalitet for sub-templates for flexibel opsætning
 • TR069: Tilføjet mulighed for konfiguration A/B konfiguration
 • Finansposteringer: Sideskift ved mere end 500 finansposteringer på siden
 • Kundeimport: Tilføjet mulighed for indlæsning af adresse via iaident
 • Kontoudtog, tilføj transaktion: Sikring mod dobbeltklik
 • Regnskab: Option: brug separat konto for momsafregning. Summerer kun indeværende momsperiode.
 • Support for sammenlagte adresser i selvbetjening
 • Registrering af tidspunkt for tilmedling til automatisk kortbetaling
 • Skift til Betalingsservice checker på tidspunkt for registrering af tilmelding til automatisk kortbetaling
 • Betalingsservice bliver registreret med hhv bsok og bsfikok for at se forskel på fik og automatiske bstotal opkrævninger
 • Produktkonfiguration, prisændring: Rabat videreføres automatisk på ny pris
 • TV2 Play mulighed for bulk opgradering af produkt
 • TR069: Automatisk firmware opgradering
 • TR069: ACS v2, ny version af servicen.
 • Switchovervågning mulighed for at vise/filtere customattributes
 • Mulighed for at slå provisionering fra på en switch
 • Modem [P] knap support af modemkonfiguration med SSL
 • Netco fiber support
 • Bedre Netco event process support
 • Mulighed for kategorisering af advanceret udtræk
 • Mulighed for at starte process på switch porte
 • Komprimeret faktura layout (skabelon 2)
 • Mulighed for at gemme email/sms i notat i processer
 • Tilføjet flettefelter til sms udsending og tæller karakterer
November release (Revision 9467+)
 • Processopsætning: Logning af ændringer
 • Bullguard: Integration
 • Log: Log tilføjet ved rabat på produkter
 • Log: Log tilføjet ved CSV eksport
 • Customattributes felt text-ro tilføjet generelt
 • Customattributes: Tilføjet mulighed for at bruge dataset til select + selecttext værdier
 • Regnskab: Fjernet mulighed for direkte postering på samlekonti
 • Reprovisionering: Massereprovisionering fejlede med filter på firmware
 • Provisionering: CWMP VDSL produkt/skærm
 • Forbedret visning af fakturalinier fra fakturakonto
 • WebTV: debug option for visning af opsætning hos Canal Digital
 • WebTV: Mulighed for at slette webtv opsætning hvis API kald fejler
 • Proces: Tilføjet createAccount. Giver mulighed for at tilknytte konto til kunde via proces
 • CPSMS v2 API implementeret. API nøgle kan nu bruges i stedet for password
 • Proces: find "næste konto" funktion
 • Proces: Funktion til at udføre proces for hvert element i json objekt
 • Proces: Funktion til at finde produkt ud fra konto og pcident
 • Fakturalinier, tilføjet pcident på liste
 • Tilføjet advarsel hvis BS opsætning mangler på rykkerkørsel
 • Gruppe: Proces trigger ved fakturagenerering.
 • TR069: Support for Icotera i4850 samt i3550
 • Proces: Ny procestask changeTaskticket. Til ændring af aktiv opgave, eksempelvis sæt ny deadline.
 • Proces: Tilføjet "log - link" på taskticket
 • Mikrotik switch driver tilføjet
 • Generisk TR069 CPE tilføjet
 • Kortbetaling: Tilføjet funktion Hent kortinformation til proces paymentgateway
 • Opret faktura manuelt: Rettet så default hvis intet valgt er paperpending
 • Adviseringsbrev: Mulighed for at tilføje en baggrunds pdf
 • Nagra/Conax: Support for provisionering via SOAP API
 • Proces trigger: Efter import af konto. Giver mulighed for efterbehandling af importeret kunde, eksempelvis tilføje et produkt.
 • Finans periodisering: Mulighed for at begrænse periodisering tilbage i tid til indeværende måned
 • Regnskab posteringer eksport: Mulighed for at tilføje ekstra detaljer (Medlemsnavn)
 • Modem test: Tilføjet test af DSSNR
 • CGA4233-EU Telefoni (mta) support
 • Tilføjet log: faktura sent pr email, bs, ean + faktura genereret
 • Tilføjet log: ved ret på beløb på kladdelinier
 • TDC Yousee v2 API
Maj release (Revision 8799)
 • Fakturalinier visning
 • Forbedret kladdelinie import funktion
 • Faktura: Tilføjet kreditnote tekst konfiguration under bogføring
 • Faktura: Mulighed for vis midlertidigt kodeord
 • Statustik: Ændret så ophørte medlemmer vises hvis de har aktive produkter. Advarsel vises i dette tilfælde.
 • Proces: Ved fremsøgning af kunde mulighed for at angive proces som automatisk udføres. Eksempelvis til at skrive et notat.
 • WebTV: Tilføjet webtv leverandør på udbyder. Herved kan man have flere forskellige udbydere i samme system
 • proces SMS receive: Mulighed for at afvente flere telefonnumre samtidigt. Adskil numre med semikolon (;)
 • Proces opgaver: Ekstra kolonner i opgaver.
 • Netværk:CMTS Nyt filter, brug. Vis ledige eller brugte modems
 • Fakturaer: Ændret Navn fra ordrer til fakturaer
 • Fakturaer: Nyt layout, sortering og småretteser
 • Kontoudtog: Nyt layout, sortering og smårettelser
 • Tilbud/kladdelinier: PDF funktion for at udskrive "tilbud"
 • Selvbetjening bestilling: Ændret så selvbetjening bruger egne kladdelinier. Dvs der ikke længere er konflikt hvis der ligger afventende kladdelinier på kunde.
 • WebTV: Rettet bug ved kanalhentning hos udbyder
April release (Revision 8687)
 • Regnskab: PDF momskort
 • Regnskab: PDF posteringsliste
 • Integration til HeroBase
 • Integration til Dixa
 • Ny fakturaskabelon uden FIK sektion. Brug: "antenne_pdfinvoicenofik.php" under konfiguration/billing/faktura skabelon
 • Ligowave AP, masse-reprovisionering
 • Cisco CMTS: Support for modem antal overvågning ved delt macdomain
 • Tilbudsfunktion: Mulighed for at have kladdelinier liggende i en tilbudsskærm, som ikke bliver medtaget ved normal fakturering
 • Aktiv fiber CPE i selvbetjening: Mulighed for at sætte wifi indstillinger i selvbetjening for fiber CPE
 • Postering: Tilføjet knap til at vise transaktioner og kladdelinier på en finanspostering
Marts release (Revision 8598)
 • Switch overblik på kort
 • Proces: Rediger rettigheder implementeret.
 • Switch driver: Cisco SG350 tilføjet
 • Regnskab: Tilføjet mulighed for én bilagsnummerserie til både finans og debitor regnskab
 • Switchport: Åben/luk porte via SNMP. Pr. switch + pr. gruppe
 • CMTS/CableOS: Support af automatisk flyt af modems ved flere Harmonic CMTS på samme Panther
 • Adviseringsbrev: Ny funktion til udsendelse af adviseringsbrev for prisændringer til medlemmer
 • FIK indbetaling med fakturanummer i stedet for kontonr. Kontakt panther for implementering
 • Regnskab: Automatisk find nyeste finansbilagsnummer ved 2 nummerserier
 • SNMP Agent: Optimeret upload af data
 • Spectrum analyzer: Ny scannerfunktion, som scanner modems på Ø af gangen, samt viser resultat
 • Spectrum analyzer: Visning af ekstra frekvenser
 • Spectrum analyzer: Opsætning 2 frekvensplaner på samme installation
 • Saldoliste: Rettet fejl hvor 1/4 blev taget med i første kvartal
Februar release (Revision 8427)
 • Proces: findaccount/findproduct nye søgefunktioner
 • Proces: findproduct: søgning på connid, for at finde provisioneret produkt (ex . licens/internet/webtv).
 • Customattributes: Mulighed for felttype "fileupload", for at gemme filer på objekt.
 • WebTV: Tilføjet upload af aftalevilkår til udbyder, samt krav om godkendelse fra bruger
 • WebTV: Tilføjet mulighed for at slå webtv til/fra pr. forening
 • Adresseliste: Mulighed for at udføre proces adresseliste (fx sætte grupper på adresser)
 • Proces, findCustomer: Søgning på email tilknyttet/oprettet på kunde (egen pop3 eller gullestrup)
 • Arris modem: Visning af on/offhook for Voice
 • Switchport: Visning af custom kolonne fra adresse ved port. Eksempelvis Patchpanel nummer
 • Rykkerkørsel: Rollback funktion. Sætter rykkerdato/rykkerskridt tilbage og krediterer rykkergebyr
 • Modemskærm: Optimeret poller for hurtigere og bedre visning af data
 • Kunder: Opret kopi, medtager flere adresser (for udlejere)
 • Trafikvisning: Ny tabel visning med sortering efter forbrug og visning af modemtype
 • PTMP: kick AP funktion, til flytning af AP tilføjet
 • Fiber CPE, TR-069: Fast ip reservation tilføjet mv.
 • TV2 Play "antal produkter" rapport, (kunder->liste->export)
Januar release (Revision 8316)
 • Node alarm. Tilføjet mulighed for forskellige tærskler ved arbejdstid/vagt
 • Overvågning: PtMP liste visning
 • Adresse TV Pakke visning samt eksport
 • Regnskab: Option: vis primosaldo i posteringsliste
 • Vis kundenr under dhcp reservationer
 • Tilføjet rettighed for gammel modemskærm
 • Tilføjet serienummer under WiFi skærm
 • PTMP: Automatisk flytning af kundeudstyr mellem basestationer
 • PTMP: Reprovisionering i forgrunden
 • PTMP: Diverse nye funktioner
 • Adresse TV Pakke visning, tilføjet KVHX nøgle
 • Ligowave WiFi AP produkt. Sættes default router ved PTMP eller switch produkt på kunde
 • PTMP: Reboot og firmware upload funktion
 • Forbedret PDS/Switch overvågning
 • Switchport: Ny skærm i nyt design og nye funktioner
December release (Revision 8217)
 • Tidsbooking
 • Medlem, ip liste. Nyt design samt frigiv knap
 • Ny dataliste funktion. Kan bruges i processer
 • Standard tekster for fakturatekst. Redigeres i dataliste
 • Ny optimeret båndbredde måler til switche
 • Ny switch overbliksskærm
November release (Revision 8129)
 • Simpel fakturaoprettelse (pre)
 • DOCSIS generator: tilføjet iteratorstart værdi for support af portforwarding på CGA2121
 • TR069 support på DOCSIS 3.1 modems
 • Arris TG3442S understøttelse
 • Tilføjet rettighed til "opret kopi" på kunde
 • Søgning på produktnummer under ny kladdelinie
 • Tilføjet produktnummer under engangsudgift
 • Ligowave: Tilføjet visning af "routermode"
 • Arris tg3442s Spectrum Analyzer
 • Vis omsætning pr kunde pr år
 • Modem autoregistering: Tilføjet mulighed for reboot efter modemtype er fundet
September release (Revision 7920)
 • Canal Digital mix10 og mix20 - Version 2 som opfylder de fleste krav. Både i Pantheradmin og selvbetjening
 • Regnskab: tilføjet momskode på "posteringer"
 • Regnskab: tilføjet overskrift på saldobalance ved sammenligning
 • FTTH (Aktiv fiber) provisionering (pre)
 • Productstatistik: Vis opdel i "Afregning", til visning med afregningsstatus
 • Yousee API provisionering, validering og visning af adresser ude af sync.
 • Medlemsprodukter: abb. pris viser nu sum af alle abb. priser på produkt
 • Medlemsprodukter: Ekstra check af datoer ved ændringer. Dato skal være +/- 5 år ift d.d.
 • Productstatistik: Rabat medtages kun hvis den er aktiv 1 år fremme i tiden.
 • Produkt statistik: Rabat med i CSV
 • Ø visning: Vis på kort viser kun modems for valgte Ø
 • Send faktura og kontoudtog: Tilføjet email tekst til notat
 • "F" søgning virkede ikke hvis der var flere rod kundegrupper tilordnet en bruger
August release (Revision 7790)
 • Canal Digital mix10 og mix20 (Bland selv) på selvbetjening - Første version som endnu ikke opfylder alle krav. Der er lavet en del generelle ændringer i TV delen i selvbetjeningen.
 • CSV udtræk kreditorer
 • CSV udtræk kreditor transaktioner
 • System tests: update/system test tilføjet Email test
 • System tests: update/system test tilføjet DB check
 • System tests: update/system test visning system load, disk forbrug
 • Adresse register: Sikring af der ikke er adresse dubletter. Kræver DAWA valideret adresser.
 • Modems info/flaps: Tilføjet reboot/service/spectrumanalyzer knapper
 • Netværk modems: Masse factoryreset + reboot tilføjet
 • Produkt statistik: Visning af rabat
 • Kundeprodukter: Visning af abb pris samt rabat
 • IP Adresse reservation: Automatisk reprovisionering af modem ved skift af VRF
 • Finansposteringer: Mulighed for at slette finanspostering. Kræver speciel rettighed
 • Knapper fra Ø overvågning til modems/kort
 • Ny rettighed: admin.process.edit. Denne skal sættes for at få lov at rette i processer
 • Opgaveliste: Tilføjet ansvarlig gruppe skift funktion. Kræver rettighed: crm.taskticket.reassigngroup
 • Netværk modems: Filter på Ø/Node
Juli release (Revision 7651)
 • Automatisk opdatering af selvbetjening sammen med Panther Admin opdatering
 • Automatisk opdatering af Agent/ESG sammen med Panther Admin opdatering
 • Integration til Viptel
 • Redigeringsside for selvbetjening konfigurationsfiler under Udbyder/Selvbetjening konfigurationsfil
 • Redigeringsside for Betalingsservice skabelon
 • Logning af: Tilføj/fjern kladdeline, tilføj/fjern transaktion, fjern ordre
 • Rabat: Mulighed for angivelse af særskilt finanskonto på linierabat
 • CWMP Wi-Fi AP provisionering/overvågning, incl. firmware opdatering, ændring af WiFi indstillinger mv.
Juni release (Revision 7576)
 • Cisco SG350X support
 • Ny WebTV password styring (separat login til WebTV og selvbetjening)
 • Periodisering af indtægter på abonnementer (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at ignorere validering af adresse der ikke kan valideres (vaskeri, fællesstue mv.)
 • Vedligeholdelse af kanal logoer, foreningslogo samt forretningsbetingelser fra Panther Admin (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Direkte login på selvbetjening fra Panther Admin. (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at identificere og vise information fra andre processer på objekter
 • Mulighed for at "dræbe" processer, aktiveret fra andre processer
 • Selvbetjening, mulighed for oprettelse af egne menupunkter til salg af "simple" produkter
 • Rettighed på kundeprodukt: "Faktureres fra" , sættes i rettigheder i linjen "nextbilldate"
 • Konfiguration, mulighed for at skjule udgåede felter nederst i "medlemsoplysninger" skærm
 • Selvbetjening, nyt login system med forbedret sikkerhed.
 • Persondataforordning / GDPR side, opsætning og aktivering af automatisk oprydning af persondata
Maj release (Revision 7479)
 • Regnskab: Tilføjet skrive/læse - rettigheder
 • "F" - søgning: tilføjet søgning på udlejer adresser
 • WebTV: Seperat login. Slåes til under konfiguration, webtv, seperated_login. Herefter indtastes login/password manuelt ved oprettelse.
 • Faktura/BS generering: Tilføjet "Medtag saldo" for PDF samt flyttet max grænse for forfaldent beløb til bogføring.
 • CPSMS reveice SMS API. Modtag SMS'er i processer gennem CPSMS https://www.cpsms.dk/files/CPSMS_2vejs_API.pdf
 • API Adgang, default bliver API kald afvist
 • Ny rykkerskabelon uden FIK sektion.
 • CGA4233GA DOCSIS 3.1 modem understøttelse
April release (Revision 7411)
 • Ny email skabelon til kreditnota afsendelse
 • Finanskonto ændring. Mulighed for at rette kontonummer i system tilbage i tiden.
 • Ny Node stats skærm. Viser vigtige værdier for noder i netværket.
 • Ny modem historik skærm. Viser værdier for hvert modem over tid
 • Modem: Visning af svartid zoombar
 • Modem: Knap til skift mellem flere modems i stedet for at vise alle modems på en skærm
 • Modem: Knap til fjern ikke-tilknyttet modem fra medlem
 • Modem: Advarsel i statusfelt ved langsomt modem svartid på snmpdata
 • Provisionering/netværk: tilføjet filter på firmware + modem status
 • Provisionering/netværk: tilføjet notat på modem ved reprovisionering
 • Regnskab: Mulighed for flere sider ved journalpostering pdf
 • Regnskab: Flyttet kontoplan fra Admin/Bogføring til Regnskab
 • Regnskab: Direkte link fra kontoplan til posteringsliste
 • Fakturaliste: beløbsafgrænsning tilføjet
 • Søgning "F": tilføjet søgning på kontonavn/firmanavn og adresse
 • Rykkere: Advarsel ved betalingsservice kørsel af for gamle rykkere
 • Rykkere: Mulighed for at ændre betalingsdato på rykkere
 • Saldoliste: CSV Eksport af produkter
 • Conax: Provisionering af kanal mix pakker
 • Betalingsservice: Opsplitning af indbetalingsfil postering i FIK og BS postering pr. dato
 • Proces: Tilføjet proces triggers til produkt opsætning. Giver mulighed for automatisk udførsel af processer ved forskellige handlinger på produkt.
 • Modem: Automatisk rettelse på forkert registrerede IP leases når man åbner modem skærm
 • Automatisk anonymisering/sletning af udløbet medlemsdata (persondataforordningen)
 • Øer, Stats: Ny visning af flaps/dårlige forbindelser i netværk
 • Ny medlems kodeordsstyring / nulstilling
 • GDPR Godkendelse af samtykkeerklæringer for integration til 3.part
Marts release (Revision 7150)
 • Viaplay integration, mulighed for at oprette Viaplay adgang direkte fra PantherAdmin
 • Automatisk process start når produkt nedlukkes
 • Modemskærm: Tilføjet WiFi kanal graf
 • Modemskærm: Visning af offline forbedret. Viser nu "modem svarer ikke" og "modem offline" som to forskellige farver
 • Kontoudtog: Mulighed for manuel afstemning af "skæve" beløb
 • Saldoliste, filter på inkassostatus
 • Markering af betalingsservice indbetalingsfiler med fejl med rødt (!)
 • Admin : API Adgangsskærm. Styring af adgangsforhold for eksterne systemer
 • Opgaveliste: Ændre deadline på ventende opgaver
 • Opgaveliste: Ændre ansvarlig på ventende opgaver
 • Forbedret Ligowave DLB integration
Februar release (Revision 7037)
 • Wiki implementeret for bedre dokumentation
 • Mulighed for at tage kopi af konfiguration fra CMTS, switch OLT og PTMP i panther
 • Billing: Transaktioner: Filtrer på korttype
 • Automatisk godkendelse af fejlmeldte modems
 • Fuld Technicolor CG2121 support
 • Ny modem skærm
 • Forbedret import fra Danmarksadresser
Januar release (Revision 6891)
 • EPay tilbagebetaling. Direkte integration så tilbageførsel af kortbetalinger kan udføres fra PantherAdmin
 • Bedre tekster på korthævninger så afstemning af bank gøres nemmere
 • Mulighed for at angive eksternt kundenummer på bogføring, til inkasso opkrævning
 • Overvågning: Ligowave nft oversigt
 • Overvågning: Agent oversigt
 • Ligowave NFT firmware opdatering
 • Ligowave NFT mesh styring
 • Visning af uplink trafik samt historisk trafik data
December release (Revision 6800)
 • Adresse register forbedringer, sortering på validering, dublet tjek via dawa.
 • Mulighed for at oprette en adresse via danmarksadresser. (Adresse register)
 • Muligt at tilføje note til modem
 • Regnskab: Tilføjet posteringsjournal pdf + udskrift
 • Regnskab: Tilføjet måned og kvartal moms periode
 • Regnskab: Tilføjet debet/kredit kolonner som option på regnskab
 • Flyttefunktion til boligforeningsnet (Ethernet)
 • Cisco Umbrella-OpenDNS integration. Mulighed for net sikkerhed opsætning via Panther
 • Ø overvågning, slet alarm funktion
Oktober release (Revision 6656)
 • Net båndbredde overvågning. Viser det "ægte" båndbredde behov. Kontakt os for implementering
 • Kronback tracers S16 integration til visning af upstream kvalitet. Kontakt os for implementering
 • Ø beskyttelse, automatisk genstart af modems som kører med for få kanaler Kontakt os for implementering
 • Finansposteringer, tilføjet saldo kolonne hvis konto er valgt
September release (Revision 6554)
 • Mulighed for import af adresser fra danmarksadresser i adressekartotek
 • Adgangsadresseid tilføjet til adresseregister (DAWA validering). Oplysningen skal benyttes til bredbåndskortlægning 2017
 • Ekstra fakturatekst tilføjet under bogføringsopsætning.
 • Mulighed for postering på forskellige kort typer under kontoudtog (VISA/Mastercard mv.)
 • Prisændringsfunktion. Gør det nemt at skifte pris på abonnementsprodukter
 • Mulighed for opsplitning af debitor massekørsel på bilagsnummer pr. debitor
 • Accessliste API til Juniper (CableOS)
 • Tilføjet iterator til kundegruppe som genererer et fint kunderuppetræ til brug i custom input felt object select.
 • GPON OLT/ONT provisionering
 • Indeholder styring af Televes OLT512 samt 769504 GPON ONT HOME AC
 • Styring af båndbredde, adgang, WiFi, telefoni (incl. integration til evercall), visning af WiFi enheder samt AP scanner
August release (Revision 6363)
 • Påmindelser: mulighed for at liste påmindelser før generering.
 • Tilføjet iterator til kunde gruppe så en begrænset gruppe liste kan hentes indeholdende kun grupper som brugeren har adgang til.
 • Process opgave type createInstaddress kan nu tage et DAWA id som parameter. Gives dette id hentes korrekte adresse data fra http://dawa.aws.dk .
 • WiFi skærm, viser enheder på GPON ONU/ONT enheder
 • Telefoni billing: Rabatter på auto-optanking produkter
 • Mulighed for CSV eksport af saldoliste med alder
 • Ved tilføjelse af nye liniekort eller ændring i CMTS, knap til genopbygning.
 • Ligowave mulighed for at sætte minsignal på 2.4Ghz og 5Ghz
 • TV: Import/export af webtvid
 • Ekstra checks på finanskonti (Så man ikke posterer på konto 0)
 • Ekstra check på ophørte produkter
 • Overblik system
 • - Simple visninger af nøgletal fra PantherAdmin. Både HF og forretningsmæssigt.
 • - Opsamling af latency data samt live uplink båndbredde, kræver 1 times opsætning
 • Fairytell integration
 • Kontoudtog: Tilføjet visning af bilagsnr
 • Kontoplan: Tilføjet eksport funktion samt viser afvarsel ved manglende sumoptions
 • Mulighed for at angive maks beløb for restanceopkrævning på betalingsservice under grupper
 • Kørsel af papirfaktura fra billing skærm
 • Visning af antal fakturaer som afventer kortbetaling på billing skærm
 • Billing: tilføj upload/download funktion for nets betalingsservice direkte på kørselsskærm
Juli release (Revision 6239)
 • Proces task til modem spectrum analyzer. Finder aktuel TV Pakke.
 • Tilføjet to søgefelter til opgaveliste (sortorder3 + sortorder4)
 • Opgaveliste vises i fuld skærmbredde
 • script fil betalingsservice/testdownloads.php, viser data om betalingsservice filer som ikke kan indlæses
 • Taskticket: ticketgraph. Giver mulighed for at generere statistik om åbne og lukkede opgaver
 • Conax export funktioner
Juni (Revision 6195)
 • Modems visning, max/min/delta visning af signalniveauer
 • Mulighed for styring af OutOfHome på WebTV (Til TV2 ude af huset)
 • Yousee OSA, integration til Yousee