Seneste software opdateringer

 

Listen vil fremstå med alle funktionsmæssige opdateringer, samt kritiske fejlrettelser.

Planlagte funktioner til næste version (November)
Beta release (Revision 14700+)
 • Proces: findProduct2, ny find produkt, som gør det muligt at søge på kunde, konto, kundegruppe og bogholderi
August release (Revision 14700)
 • Modem spectrum: Support for op til 1200Mhz visning (automatisk)
 • Drivere: Catalyst support for flere chassis med flere kort
 • Optimering: Hastighedsoptimering på søgning og diverse visninger
 • Proces: Tilføjet triggere på produkter og konti
 • Support for Apple Pay og Google Pay
 • Præcis beregning af betaling for delte perioder.
 • Darkmode
 • Fuld implementering af bredt layout
 • Proces: Crash detection, uendeligt loop detection.
 • Regnskab: Visning af moms pr postering
 • Modem: Flaps visning, tilføjelse af Insertionfail, poweradjust og misses
 • Unifi controller integration
 • Grandstream controller integration
 • OLT, support for Huawei OLT
 • OLT, support for Harmonic OLT
 • ACSv2 opdatering. Automatisk genkendelse af CPE'er
 • ACSv2 opdatering. Support af Arris TG2482
 • Trafik visningsgrafer tidligere med netflow supportes nu med SNMP data
 • CMTS deling fuld support.
 • GoLive WebtTV
 • DOCSIS 3.1 OFDMA historisk data
 • DOCSIS 3.1 PNM visning
 • Saldoliste: Tilføjet rykkerstatus samt om konto er ophørt
 • Modem: CGA4236 tilføjet
 • Regnskab: Tilføjet PDF på saldobalance
 • Overvågning: Trafik overblik, fungerer også med SNMP data
 • Saldoliste, separeret rykkerfelter
 • Produkt statistik: Tilføjet check så dato og afregningsstatus ikke kan bruges samtidig
 • Proces: Tilføjet funktion til slette og afslutte tasktickets via procestask
 • Spectrum: Tilføjet OFDM + OFDM-A som overlays.
 • Spectrum: Tilføjet support for to D3.0 downstream overlays
 • Modem: Tilføjet support for transponder Teleste ACE3
 • Layout: Opdateret panther layout. Fuld bredde på alle skærme
 • Modem reboot: Timer for reboot af modems
 • Regnskab: Til/fra konto på posteringer
 • Regnskab: Sum øverst på kassekladde for bedre overblik
 • Regnskab: blokkering for ugyldige kontonumre på kassekladde
 • AVM6690 Modem: Support for voice + username på modem skærm
 • AVM6660 Modem: Support for voice + username på modem skærm
 • Modem: Direkte link til TR069
Oktober release (Revision 12824)
 • Provisionering:
 • Farvelægning af DsRX over/under en tærskel
 • Visning af modems, downstream kanalforbrug inkluderer OFDM kanaler
 • Tilføjet mulighed for at disable_interfacecache til CMTS
 • Tilføjet mulighed for at søge efter både IPv4 og IPv6 adresser
 • Proces:
 • Ny funtionalitet: Kopi af enkelt procestrin på det valgte procestrin
 • Ny funtionalitet: Skift af procestrin på mange instanser samtidigt
 • Ny funktionalitet: Mulighed for at søge efter kontonr. på en proces instans
 • Ny funktionalitet: Integration til Mailchimp
 • Ny helper validators: isemail, isip, isjson og ismac
 • Ny type procestrin: Multijump
 • Ny type procestrin: changeInvoice
 • System:
 • Lås adresser fast til bestemt kundegruppe
 • Start en proces når et felt ændres på detaljebilledet
 • Sammenlign API-data mellem PantherAdmin og leverandører (TV2 Play, Chili Security og Powernet)
 • Bogføring:
 • Hav forskellige regningsskabeloner pr. bogføring. Regningsskabeloner er flyttet hen under bogføring
 • Selvbetjening:
 • TV-siden viser nu eksisterende og kommende TV-pakke
 • Internet-siden viser nu eksisterende og kommende produkt
 • Viaplay-siden viser nu brugernavn og link til aktivering
 • Tilmelding:
 • Slutbrugeren kan vælge mellem tilmelding til Mobilepay Subscriptions og almindelig kortbetaling i tilmeldingen
 • PantherAPI:
 • Hent fakturaer både som PDF og Excel-fil
 • Opret og nedlæg produkter fra Bullguard
 • Opret og nedlæg produkterne fra F-secure
 • Find en kundegruppe baseret på adressen
 • Tilføjelse af skyldigt beløb i kunde-objektet
 • Hent noter ud fra en kunde både som HTML og PDF
 • Yousee API:
 • Bestilte ændringer på slutbrugeren fremgår nu af detaljebillede
 • WordPress-API:
 • Plugin til bygge jeres egen selvbetjening via Wordpress API er klar til brug
 • Visning af slutbrugerens oplysninger
 • Visning af slutbrugerens produkter
 • Visning af slutbrugerens regninger
 • Tilmelding til kortbetaling hos Quickpay, Epay og Reepay
 • Betaling af skyldigt beløb
 • Til- og framelding af Bullguard produkter
 • Til- og framelding af F-secure produkter
Juni release (Revision 12253)
 • Udvidelse af logning, på alle brugerhændelser. Dækker også det der sker i selvbetjening, så det bliver klart hvilke medarbejder eller om det er medlemmet selv der har udført ændringer.
 • Udvidelse af sms system opsætning så systemet har en separat SMS afsender konto. Dette har været nødvendigt pga. 2-faktor authentikering, på systemer hvor flere foreninger er oprettet individuelt.
 • Ændring af Yousee API funktionalitet, så Yousee modtager e-mails med provisioneringsønsker, når API fejler eller ikke understøtter den ønskede handling. Systemet forsøger 4 gange, med 15 minutters mellemrum, før der oprettes en opgave på mail til Yousee. Foreningener skal derfor ikke længere logge ind og lave manuelle ændringer ved fejl.
 • Tilføjet Yousee API funktionalitet, så det er muligt at lave masse synkronisering/opdatering af data hos Yousee, baseret på foreningens data. Fremover kan Yousee opdateres med et klik.
 • OpenNet - Fejl findingsknap til kald mod OpenNet
 • OpenNet - Mulighed for at ombook en nedlukningsdato
 • OpenNet - Synkronisering af leveringsadresse data direkte fra OpenNet
 • Netco - Bedre visning af modem status
 • Netco - Mulighed for at ligge ordre uden dawaid
 • Conax - Opsætning så man kan bruge Conax produkter men kun benytte webtv delen
 • SumUp - Det er nu muligt at tage imod fysiske kortbetalinger vha. en Sumup kortterminal og Panther. Vi har udviklet en app til iPhones og Android telefoner, som gør hele oplevelsen meget brugervenlig. Det er let og billigt at komme igang.
 • PantherAPI - Der er kommet mange nye tilføjelser til vores interne API, fx ift. adresser, kundegrupper, kunder, mm. Det er et spændende område, hvor der vil komme endnu flere muligheder i fremtiden.
Marts release (Revision 11556)
 • Netco Internet kunde status side
 • OpenNet kunde status side
 • OpenNet integration, salg, support mm
 • DOCSIS3.0: 8 upstream kanaler for historisk data
 • Baggrundkørsel for funktioner på kundeliste
 • Modem drop - alarm. Tester for om flere modems falder af samtidig
 • Customattribut: Tilføjet felt-type button-link
 • Conax: Opsætning flyttet under udbyders anlæg
 • Kundegruppe: Mulighed for at definere trigger ved kundens ophør
 • Kundedetaljer: Tilføjet dynamisk boks med status beskeder styret af processer
Januar (Revision 11235)
 • Netco Internet kunde status side
 • OpenNet kunde status side
 • OpenNet integration, salg, support mm
 • DOCSIS3.0: 8 upstream kanaler for historisk data
 • Mulighed for at ændre rækkefølgen af custom attributter i data lister
 • Tilføjet mulighed for at overvåge PantherAdmin med Prometheus
 • Selvbetjening: Tilføjet adgangsgivende produkter som skal købes for at få adgang til andre produkter. Aktiveres under udbyder
November release (Revision 10898)
 • Optimering for proces liste
 • Optimering for Medlem notat visning
 • DOCSIS 3.1 visning af DS RX på modem4
 • Proces trigger: Opdelt faktura proces trigger til faktura + kreditnota trigger
 • Billing: Automatisk rul frem på bilagsnummer ved godkend transaktioner (hvis allerede taget)
 • Genexis PURE-ED500 support
 • TR069: Diverse smårettelser
 • CGA4233: Ny bedre dialplan
 • Regnskab: Rettelse i alle felter under kassekladde
 • Regnskab: Moms-felt sættes automatisk ift. kontoopsætning
 • Betalingsservice indlæsning: Hvis der både er BS og FIK indbetalinger får de seperate bilagsnumre
 • API: DHCP IP reservationer
 • Opgaveliste: Filter på deadline og oprettet tid samt optimering
September release (Revision 10414)
 • Saldoliste: Tilføjet inkassostatus på CSV
 • Adresse oprettelse: Ændret så kvalitet B + C ikke er OK, før var det kun C
 • ACSv2: Forbedret opdatering
 • Overvågning, modems : Korrekt visning af realtime online/offline
 • Flytning af public root folder for sikkerhed
 • Persistent folder til data i panther
 • Modem: Visning af dynamisk upstream kanal tildeling
 • CableOS: Flapliste implementeret i overvågning
 • Hent CSV knap på advanceret udtræk uden udtræksvisning først
 • Tilføjet authtoken og rettighedsstyring på selvbetjening, herunder mulighed for at der kun er læse-adgang for eks. support/service-medarbejdere.
 • Tilføjet understøttelse af HTTP_X_REAL_IP for proxy server
 • Mulighed for at redigere i finans posteringer
 • Dimming af ophørt kunder
 • Eksport af tasktickets, eksporter kun valgte tickets
 • Ligowave AP: Sortering på listevisning
 • DOCSIS 3.1 visning af DS MER DEV værdi på modems
 • DOCSIS 3.1 visning af DS FECu værdi på modems, flaps
 • DOCSIS 3.1 visning af DS MER DEV samt DS FECu værdi på modem4, historisk
 • Udvidet søgningen på medlem/liste til at også søge i special-attributter.
 • Tilføjet automatisk skalering af y-aksen på Live FEC, for at give et mere præcist indblik.
 • Pdf-skabeloner er flyttet hen under bogføring. Mulighed for at have forskellige skabeloner per bogføring. Mulighed for at vælge fakturaskabelon på konto-niveau.
 • Regnskab: Kassekladde rettet så rettelser fungerer i debit/kredit mode
 • Agent: Rettet så host kan stå uden "trailing /"
 • Luk kunde: Ændret så ophørsdato = startdato hvis ønskede ophørsdato er tidligere end produkt startdato
 • Guides tilgængelige på /public
 • Billing: Forkert fortegn på kreditering af rabat linie
 • CGA2121: APScan, rettet til Broadcom mib for 5Ghz support
Juli release (Revision 10080)
 • Support af TG3442 på P knap på modemfanen
 • Secrets editor
 • Postering: Tilføjet afdelingsnummer(departmentid) til csv export
 • Adresser: Tilknyt kundegruppe på flere adresse samtidigt i listevisning
 • Produkt: Ved aktivering af et nedlagt produkt, sættes næste faktureringsdato til tidligere ophørsdato ( I stedet for produkt startdato )
 • TR069: Bandsteering bliver altid "false" hvis ssid 2.4Ghz ikke er magen til ssid 5Ghz
 • Customattribut: Tilføjet felt-type text-raw
 • Billing, fakturaer: Tilføjet kredit linier funktion
 • Realtime FEC counter for Nodes
 • Visning af billeder under notater på kunde
 • Ny statusbjælke. Konfigureres og styres via proces.
 • Gruppering af procesknapper, så det kan placeres systematisk.
 • Filtrering af procesknapper på produkter. Hver produkt kan tilknyttes relevante processer, så kun de knapper vises i forhold til produkterne
 • Søgning på KVHX og Dawaid i processtask findAddress
 • Søgning på VLAN (CWMP VDSL CPE produkt type)
 • Søgning i slettet adresser
 • Arris TG3442S, fuld visning på spectrum analyzer
 • Status på inkasso kan nu vises på saldoliste fanen.
 • Forhåndsvisning af PDF'er på kundenotater, samt indlejret PDF-fremviser.
 • Returnering til webaddresse efter login: Hvis der forsøges at tilgå en url uden man er logget ind, vil man blive returneret til denne url efter login, og ikke sendt til forsiden som det tidligere var tilfældet.
 • Link direkte til kaldender begivenhed: Hvis man har synkroniseret sin pc eller telefon med sin kalender i Panther, vil der være et link direkte ind til opgaven i Panther, såfremt ens kalender-klient understøtter det.
 • Ny kolonne med antal dage siden et modem første gang blev set af Panther
 • Søgefunktionen prioritere nu et match på kundenumre, så disse står første i søgeresultatet.
 • Sorterings-funktionalitet rettet på overvågning/spectrum fanen.
 • GLS proces udvidet, så den kan nu hente status på pakken.
 • Tilføjet sideskift og sortering på visning af brugerhændelser.
 • Opsætning af webtv er flyttet hen under anlæg på udbyderen.
 • Tilføjet sideskift på Flap og Info under Overvågning.
April release (Revision 9931)
 • Betalingsservice: Mulighed for at indsætte egen FIK OCR ved opkrævning
 • DIXA: Tilføjet mulighed for proceskald til ekstra data
 • Modemovervågning.Spectrum: CSV export af resultatliste
 • Skift fra betalingsservice til papir faktura blokkeres fra interface. Skal gøres af kunde selv.
 • TR069: Skift mellem konfiguration A/B på CPE skærm
 • Opgaveliste: Optimeret visning
 • Opgaveliste: Husker valg af emne pr. login
 • Opgaveliste: Ny rettighed på Åben+udfør knap. "crm.taskticket.mayopenclose"
 • Proces instansliste: Tilføjet sideskifte
 • TDC Wholesale: EWII integration
 • Conax SOAP API: Implementeret card pairing
Marts release (Revision 9836)
 • Automatisk firmware opgradering for cabel modems
 • Proces: Ny proces status skærm. Se afventende processer.
 • Modem: Historisk visning af hvilken frekvens modems har været på over tid
December-Februar release (Revision 9701) Agent: Modem snmpdata opsamler. Kører ikke med mindre forrige proces er færdig. Giver bedre håndtering af langsomme CMTS'er
 • Mulighed for at have flere anlæg per udbyder (brugt med yousee - sommerhusområde og alm beboelsesområde)
 • Advarsel hvis primære konto ikke er sat på brugeren
 • Mulighed for at vælge periode/år på siden "Regnskab Kreditor kontoudtog"
 • Optimeret highlighting af rækker på kundeprodukt siden (produkt bliver nu highligtet sammen med dets underprodukter)
 • Vis link til dhcp leases hvis et IP ikke er reserveret med stadig i dhcp lease
 • Status bar flyttet så den ikke skygger for links på kudneprodukt siden
 • Autoudfyld bynavn ud fra postnummer når man selv tilføjer en adresse
 • Tilføj automatisk et notat hvis emailafsendelse fejler
 • Mulighed for kun at eksportere ordrelinier der har en pris på siden "Medlem Fakturaer"
 • E05.8.1 TDC/YouSee DOCSIS provisionering
 • E05.8.2 TDC Fiber/GPON provisionering
 • Plecto integration via processystem. Plecto er et system til præsentation af statistik og flotte visninger af data
 • Proces: Mulighed for søgefelt i Danmarksadresser
 • Proces: Ved valg af procestrigger på produkt og gruppe, filtreres rettigheder ikke
 • Proces: Parallel baggrundkørsel
 • Proces: Optimeret scheduler for wait, taskticket og startProcess med returværdi
 • Proces: Hurtigere navigering
 • Proces: GLS pakkelabel, kalder GLS, henter pdf label til print og opretter T&T
 • Tilføjet sortering af tabeller forskellige steder i systemet (igangværende)
 • Søgning på og visning af kundegruppe ident
 • Procestask: WebRequest json funktionalitet, for integration til 3. parts leverandører
 • Betalingsservice: Læs kontonummer fra OldBSNumber customattribut implementeret som option
 • Regnskab, debitorpostering : Søgning på fakturanr.
 • Søgefunktion "f" : Søgning på fakturanr.
 • Viaplay APIv2 implementeret
 • TR069: Tilføjet funktionalitet for sub-templates for flexibel opsætning
 • TR069: Tilføjet mulighed for konfiguration A/B konfiguration
 • Finansposteringer: Sideskift ved mere end 500 finansposteringer på siden
 • Kundeimport: Tilføjet mulighed for indlæsning af adresse via iaident
 • Kontoudtog, tilføj transaktion: Sikring mod dobbeltklik
 • Regnskab: Option: brug separat konto for momsafregning. Summerer kun indeværende momsperiode.
 • Support for sammenlagte adresser i selvbetjening
 • Registrering af tidspunkt for tilmedling til automatisk kortbetaling
 • Skift til Betalingsservice checker på tidspunkt for registrering af tilmelding til automatisk kortbetaling
 • Betalingsservice bliver registreret med hhv bsok og bsfikok for at se forskel på fik og automatiske bstotal opkrævninger
 • Produktkonfiguration, prisændring: Rabat videreføres automatisk på ny pris
 • TV2 Play mulighed for bulk opgradering af produkt
 • TR069: Automatisk firmware opgradering
 • TR069: ACS v2, ny version af servicen.
 • Switchovervågning mulighed for at vise/filtere customattributes
 • Mulighed for at slå provisionering fra på en switch
 • Modem [P] knap support af modemkonfiguration med SSL
 • Netco fiber support
 • Bedre Netco event process support
 • Mulighed for kategorisering af advanceret udtræk
 • Mulighed for at starte process på switch porte
 • Komprimeret faktura layout (skabelon 2)
 • Mulighed for at gemme email/sms i notat i processer
 • Tilføjet flettefelter til sms udsending og tæller karakterer
November release (Revision 9467+)
 • Processopsætning: Logning af ændringer
 • Bullguard: Integration
 • Log: Log tilføjet ved rabat på produkter
 • Log: Log tilføjet ved CSV eksport
 • Customattributes felt text-ro tilføjet generelt
 • Customattributes: Tilføjet mulighed for at bruge dataset til select + selecttext værdier
 • Regnskab: Fjernet mulighed for direkte postering på samlekonti
 • Reprovisionering: Massereprovisionering fejlede med filter på firmware
 • Provisionering: CWMP VDSL produkt/skærm
 • Forbedret visning af fakturalinier fra fakturakonto
 • WebTV: debug option for visning af opsætning hos Canal Digital
 • WebTV: Mulighed for at slette webtv opsætning hvis API kald fejler
 • Proces: Tilføjet createAccount. Giver mulighed for at tilknytte konto til kunde via proces
 • CPSMS v2 API implementeret. API nøgle kan nu bruges i stedet for password
 • Proces: find "næste konto" funktion
 • Proces: Funktion til at udføre proces for hvert element i json objekt
 • Proces: Funktion til at finde produkt ud fra konto og pcident
 • Fakturalinier, tilføjet pcident på liste
 • Tilføjet advarsel hvis BS opsætning mangler på rykkerkørsel
 • Gruppe: Proces trigger ved fakturagenerering.
 • TR069: Support for Icotera i4850 samt i3550
 • Proces: Ny procestask changeTaskticket. Til ændring af aktiv opgave, eksempelvis sæt ny deadline.
 • Proces: Tilføjet "log - link" på taskticket
 • Mikrotik switch driver tilføjet
 • Generisk TR069 CPE tilføjet
 • Kortbetaling: Tilføjet funktion Hent kortinformation til proces paymentgateway
 • Opret faktura manuelt: Rettet så default hvis intet valgt er paperpending
 • Adviseringsbrev: Mulighed for at tilføje en baggrunds pdf
 • Nagra/Conax: Support for provisionering via SOAP API
 • Proces trigger: Efter import af konto. Giver mulighed for efterbehandling af importeret kunde, eksempelvis tilføje et produkt.
 • Finans periodisering: Mulighed for at begrænse periodisering tilbage i tid til indeværende måned
 • Regnskab posteringer eksport: Mulighed for at tilføje ekstra detaljer (Medlemsnavn)
 • Modem test: Tilføjet test af DSSNR
 • CGA4233-EU Telefoni (mta) support
 • Tilføjet log: faktura sent pr email, bs, ean + faktura genereret
 • Tilføjet log: ved ret på beløb på kladdelinier
 • TDC Yousee v2 API
Maj release (Revision 8799)
 • Fakturalinier visning
 • Forbedret kladdelinie import funktion
 • Faktura: Tilføjet kreditnote tekst konfiguration under bogføring
 • Faktura: Mulighed for vis midlertidigt kodeord
 • Statustik: Ændret så ophørte medlemmer vises hvis de har aktive produkter. Advarsel vises i dette tilfælde.
 • Proces: Ved fremsøgning af kunde mulighed for at angive proces som automatisk udføres. Eksempelvis til at skrive et notat.
 • WebTV: Tilføjet webtv leverandør på udbyder. Herved kan man have flere forskellige udbydere i samme system
 • proces SMS receive: Mulighed for at afvente flere telefonnumre samtidigt. Adskil numre med semikolon (;)
 • Proces opgaver: Ekstra kolonner i opgaver.
 • Netværk:CMTS Nyt filter, brug. Vis ledige eller brugte modems
 • Fakturaer: Ændret Navn fra ordrer til fakturaer
 • Fakturaer: Nyt layout, sortering og småretteser
 • Kontoudtog: Nyt layout, sortering og smårettelser
 • Tilbud/kladdelinier: PDF funktion for at udskrive "tilbud"
 • Selvbetjening bestilling: Ændret så selvbetjening bruger egne kladdelinier. Dvs der ikke længere er konflikt hvis der ligger afventende kladdelinier på kunde.
 • WebTV: Rettet bug ved kanalhentning hos udbyder
April release (Revision 8687)
 • Regnskab: PDF momskort
 • Regnskab: PDF posteringsliste
 • Integration til HeroBase
 • Integration til Dixa
 • Ny fakturaskabelon uden FIK sektion. Brug: "antenne_pdfinvoicenofik.php" under konfiguration/billing/faktura skabelon
 • Ligowave AP, masse-reprovisionering
 • Cisco CMTS: Support for modem antal overvågning ved delt macdomain
 • Tilbudsfunktion: Mulighed for at have kladdelinier liggende i en tilbudsskærm, som ikke bliver medtaget ved normal fakturering
 • Aktiv fiber CPE i selvbetjening: Mulighed for at sætte wifi indstillinger i selvbetjening for fiber CPE
 • Postering: Tilføjet knap til at vise transaktioner og kladdelinier på en finanspostering
Marts release (Revision 8598)
 • Switch overblik på kort
 • Proces: Rediger rettigheder implementeret.
 • Switch driver: Cisco SG350 tilføjet
 • Regnskab: Tilføjet mulighed for én bilagsnummerserie til både finans og debitor regnskab
 • Switchport: Åben/luk porte via SNMP. Pr. switch + pr. gruppe
 • CMTS/CableOS: Support af automatisk flyt af modems ved flere Harmonic CMTS på samme Panther
 • Adviseringsbrev: Ny funktion til udsendelse af adviseringsbrev for prisændringer til medlemmer
 • FIK indbetaling med fakturanummer i stedet for kontonr. Kontakt panther for implementering
 • Regnskab: Automatisk find nyeste finansbilagsnummer ved 2 nummerserier
 • SNMP Agent: Optimeret upload af data
 • Spectrum analyzer: Ny scannerfunktion, som scanner modems på Ø af gangen, samt viser resultat
 • Spectrum analyzer: Visning af ekstra frekvenser
 • Spectrum analyzer: Opsætning 2 frekvensplaner på samme installation
 • Saldoliste: Rettet fejl hvor 1/4 blev taget med i første kvartal
Februar release (Revision 8427)
 • Proces: findaccount/findproduct nye søgefunktioner
 • Proces: findproduct: søgning på connid, for at finde provisioneret produkt (ex . licens/internet/webtv).
 • Customattributes: Mulighed for felttype "fileupload", for at gemme filer på objekt.
 • WebTV: Tilføjet upload af aftalevilkår til udbyder, samt krav om godkendelse fra bruger
 • WebTV: Tilføjet mulighed for at slå webtv til/fra pr. forening
 • Adresseliste: Mulighed for at udføre proces adresseliste (fx sætte grupper på adresser)
 • Proces, findCustomer: Søgning på email tilknyttet/oprettet på kunde (egen pop3 eller gullestrup)
 • Arris modem: Visning af on/offhook for Voice
 • Switchport: Visning af custom kolonne fra adresse ved port. Eksempelvis Patchpanel nummer
 • Rykkerkørsel: Rollback funktion. Sætter rykkerdato/rykkerskridt tilbage og krediterer rykkergebyr
 • Modemskærm: Optimeret poller for hurtigere og bedre visning af data
 • Kunder: Opret kopi, medtager flere adresser (for udlejere)
 • Trafikvisning: Ny tabel visning med sortering efter forbrug og visning af modemtype
 • PTMP: kick AP funktion, til flytning af AP tilføjet
 • Fiber CPE, TR-069: Fast ip reservation tilføjet mv.
 • TV2 Play "antal produkter" rapport, (kunder->liste->export)
Januar release (Revision 8316)
 • Node alarm. Tilføjet mulighed for forskellige tærskler ved arbejdstid/vagt
 • Overvågning: PtMP liste visning
 • Adresse TV Pakke visning samt eksport
 • Regnskab: Option: vis primosaldo i posteringsliste
 • Vis kundenr under dhcp reservationer
 • Tilføjet rettighed for gammel modemskærm
 • Tilføjet serienummer under WiFi skærm
 • PTMP: Automatisk flytning af kundeudstyr mellem basestationer
 • PTMP: Reprovisionering i forgrunden
 • PTMP: Diverse nye funktioner
 • Adresse TV Pakke visning, tilføjet KVHX nøgle
 • Ligowave WiFi AP produkt. Sættes default router ved PTMP eller switch produkt på kunde
 • PTMP: Reboot og firmware upload funktion
 • Forbedret PDS/Switch overvågning
 • Switchport: Ny skærm i nyt design og nye funktioner
December release (Revision 8217)
 • Tidsbooking
 • Medlem, ip liste. Nyt design samt frigiv knap
 • Ny dataliste funktion. Kan bruges i processer
 • Standard tekster for fakturatekst. Redigeres i dataliste
 • Ny optimeret båndbredde måler til switche
 • Ny switch overbliksskærm
November release (Revision 8129)
 • Simpel fakturaoprettelse (pre)
 • DOCSIS generator: tilføjet iteratorstart værdi for support af portforwarding på CGA2121
 • TR069 support på DOCSIS 3.1 modems
 • Arris TG3442S understøttelse
 • Tilføjet rettighed til "opret kopi" på kunde
 • Søgning på produktnummer under ny kladdelinie
 • Tilføjet produktnummer under engangsudgift
 • Ligowave: Tilføjet visning af "routermode"
 • Arris tg3442s Spectrum Analyzer
 • Vis omsætning pr kunde pr år
 • Modem autoregistering: Tilføjet mulighed for reboot efter modemtype er fundet
September release (Revision 7920)
 • Canal Digital mix10 og mix20 - Version 2 som opfylder de fleste krav. Både i Pantheradmin og selvbetjening
 • Regnskab: tilføjet momskode på "posteringer"
 • Regnskab: tilføjet overskrift på saldobalance ved sammenligning
 • FTTH (Aktiv fiber) provisionering (pre)
 • Productstatistik: Vis opdel i "Afregning", til visning med afregningsstatus
 • Yousee API provisionering, validering og visning af adresser ude af sync.
 • Medlemsprodukter: abb. pris viser nu sum af alle abb. priser på produkt
 • Medlemsprodukter: Ekstra check af datoer ved ændringer. Dato skal være +/- 5 år ift d.d.
 • Productstatistik: Rabat medtages kun hvis den er aktiv 1 år fremme i tiden.
 • Produkt statistik: Rabat med i CSV
 • Ø visning: Vis på kort viser kun modems for valgte Ø
 • Send faktura og kontoudtog: Tilføjet email tekst til notat
 • "F" søgning virkede ikke hvis der var flere rod kundegrupper tilordnet en bruger
August release (Revision 7790)
 • Canal Digital mix10 og mix20 (Bland selv) på selvbetjening - Første version som endnu ikke opfylder alle krav. Der er lavet en del generelle ændringer i TV delen i selvbetjeningen.
 • CSV udtræk kreditorer
 • CSV udtræk kreditor transaktioner
 • System tests: update/system test tilføjet Email test
 • System tests: update/system test tilføjet DB check
 • System tests: update/system test visning system load, disk forbrug
 • Adresse register: Sikring af der ikke er adresse dubletter. Kræver DAWA valideret adresser.
 • Modems info/flaps: Tilføjet reboot/service/spectrumanalyzer knapper
 • Netværk modems: Masse factoryreset + reboot tilføjet
 • Produkt statistik: Visning af rabat
 • Kundeprodukter: Visning af abb pris samt rabat
 • IP Adresse reservation: Automatisk reprovisionering af modem ved skift af VRF
 • Finansposteringer: Mulighed for at slette finanspostering. Kræver speciel rettighed
 • Knapper fra Ø overvågning til modems/kort
 • Ny rettighed: admin.process.edit. Denne skal sættes for at få lov at rette i processer
 • Opgaveliste: Tilføjet ansvarlig gruppe skift funktion. Kræver rettighed: crm.taskticket.reassigngroup
 • Netværk modems: Filter på Ø/Node
Juli release (Revision 7651)
 • Automatisk opdatering af selvbetjening sammen med Panther Admin opdatering
 • Automatisk opdatering af Agent/ESG sammen med Panther Admin opdatering
 • Integration til Viptel
 • Redigeringsside for selvbetjening konfigurationsfiler under Udbyder/Selvbetjening konfigurationsfil
 • Redigeringsside for Betalingsservice skabelon
 • Logning af: Tilføj/fjern kladdeline, tilføj/fjern transaktion, fjern ordre
 • Rabat: Mulighed for angivelse af særskilt finanskonto på linierabat
 • CWMP Wi-Fi AP provisionering/overvågning, incl. firmware opdatering, ændring af WiFi indstillinger mv.
Juni release (Revision 7576)
 • Cisco SG350X support
 • Ny WebTV password styring (separat login til WebTV og selvbetjening)
 • Periodisering af indtægter på abonnementer (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at ignorere validering af adresse der ikke kan valideres (vaskeri, fællesstue mv.)
 • Vedligeholdelse af kanal logoer, foreningslogo samt forretningsbetingelser fra Panther Admin (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Direkte login på selvbetjening fra Panther Admin. (Kontakt support for hjælp med opsætning)
 • Mulighed for at identificere og vise information fra andre processer på objekter
 • Mulighed for at "dræbe" processer, aktiveret fra andre processer
 • Selvbetjening, mulighed for oprettelse af egne menupunkter til salg af "simple" produkter
 • Rettighed på kundeprodukt: "Faktureres fra" , sættes i rettigheder i linjen "nextbilldate"
 • Konfiguration, mulighed for at skjule udgåede felter nederst i "medlemsoplysninger" skærm
 • Selvbetjening, nyt login system med forbedret sikkerhed.
 • Persondataforordning / GDPR side, opsætning og aktivering af automatisk oprydning af persondata
Maj release (Revision 7479)
 • Regnskab: Tilføjet skrive/læse - rettigheder
 • "F" - søgning: tilføjet søgning på udlejer adresser
 • WebTV: Seperat login. Slåes til under konfiguration, webtv, seperated_login. Herefter indtastes login/password manuelt ved oprettelse.
 • Faktura/BS generering: Tilføjet "Medtag saldo" for PDF samt flyttet max grænse for forfaldent beløb til bogføring.
 • CPSMS reveice SMS API. Modtag SMS'er i processer gennem CPSMS https://www.cpsms.dk/files/CPSMS_2vejs_API.pdf
 • API Adgang, default bliver API kald afvist
 • Ny rykkerskabelon uden FIK sektion.
 • CGA4233GA DOCSIS 3.1 modem understøttelse
April release (Revision 7411)
 • Ny email skabelon til kreditnota afsendelse
 • Finanskonto ændring. Mulighed for at rette kontonummer i system tilbage i tiden.
 • Ny Node stats skærm. Viser vigtige værdier for noder i netværket.
 • Ny modem historik skærm. Viser værdier for hvert modem over tid
 • Modem: Visning af svartid zoombar
 • Modem: Knap til skift mellem flere modems i stedet for at vise alle modems på en skærm
 • Modem: Knap til fjern ikke-tilknyttet modem fra medlem
 • Modem: Advarsel i statusfelt ved langsomt modem svartid på snmpdata
 • Provisionering/netværk: tilføjet filter på firmware + modem status
 • Provisionering/netværk: tilføjet notat på modem ved reprovisionering
 • Regnskab: Mulighed for flere sider ved journalpostering pdf
 • Regnskab: Flyttet kontoplan fra Admin/Bogføring til Regnskab
 • Regnskab: Direkte link fra kontoplan til posteringsliste
 • Fakturaliste: beløbsafgrænsning tilføjet
 • Søgning "F": tilføjet søgning på kontonavn/firmanavn og adresse
 • Rykkere: Advarsel ved betalingsservice kørsel af for gamle rykkere
 • Rykkere: Mulighed for at ændre betalingsdato på rykkere
 • Saldoliste: CSV Eksport af produkter
 • Conax: Provisionering af kanal mix pakker
 • Betalingsservice: Opsplitning af indbetalingsfil postering i FIK og BS postering pr. dato
 • Proces: Tilføjet proces triggers til produkt opsætning. Giver mulighed for automatisk udførsel af processer ved forskellige handlinger på produkt.
 • Modem: Automatisk rettelse på forkert registrerede IP leases når man åbner modem skærm
 • Automatisk anonymisering/sletning af udløbet medlemsdata (persondataforordningen)
 • Øer, Stats: Ny visning af flaps/dårlige forbindelser i netværk
 • Ny medlems kodeordsstyring / nulstilling
 • GDPR Godkendelse af samtykkeerklæringer for integration til 3.part
Marts release (Revision 7150)
 • Viaplay integration, mulighed for at oprette Viaplay adgang direkte fra PantherAdmin
 • Automatisk process start når produkt nedlukkes
 • Modemskærm: Tilføjet WiFi kanal graf
 • Modemskærm: Visning af offline forbedret. Viser nu "modem svarer ikke" og "modem offline" som to forskellige farver
 • Kontoudtog: Mulighed for manuel afstemning af "skæve" beløb
 • Saldoliste, filter på inkassostatus
 • Markering af betalingsservice indbetalingsfiler med fejl med rødt (!)
 • Admin : API Adgangsskærm. Styring af adgangsforhold for eksterne systemer
 • Opgaveliste: Ændre deadline på ventende opgaver
 • Opgaveliste: Ændre ansvarlig på ventende opgaver
 • Forbedret Ligowave DLB integration
Februar release (Revision 7037)
 • Wiki implementeret for bedre dokumentation
 • Mulighed for at tage kopi af konfiguration fra CMTS, switch OLT og PTMP i panther
 • Billing: Transaktioner: Filtrer på korttype
 • Automatisk godkendelse af fejlmeldte modems
 • Fuld Technicolor CG2121 support
 • Ny modem skærm
 • Forbedret import fra Danmarksadresser
Januar release (Revision 6891)
 • EPay tilbagebetaling. Direkte integration så tilbageførsel af kortbetalinger kan udføres fra PantherAdmin
 • Bedre tekster på korthævninger så afstemning af bank gøres nemmere
 • Mulighed for at angive eksternt kundenummer på bogføring, til inkasso opkrævning
 • Overvågning: Ligowave nft oversigt
 • Overvågning: Agent oversigt
 • Ligowave NFT firmware opdatering
 • Ligowave NFT mesh styring
 • Visning af uplink trafik samt historisk trafik data
December release (Revision 6800)
 • Adresse register forbedringer, sortering på validering, dublet tjek via dawa.
 • Mulighed for at oprette en adresse via danmarksadresser. (Adresse register)
 • Muligt at tilføje note til modem
 • Regnskab: Tilføjet posteringsjournal pdf + udskrift
 • Regnskab: Tilføjet måned og kvartal moms periode
 • Regnskab: Tilføjet debet/kredit kolonner som option på regnskab
 • Flyttefunktion til boligforeningsnet (Ethernet)
 • Cisco Umbrella-OpenDNS integration. Mulighed for net sikkerhed opsætning via Panther
 • Ø overvågning, slet alarm funktion
Oktober release (Revision 6656)
 • Net båndbredde overvågning. Viser det "ægte" båndbredde behov. Kontakt os for implementering
 • Kronback tracers S16 integration til visning af upstream kvalitet. Kontakt os for implementering
 • Ø beskyttelse, automatisk genstart af modems som kører med for få kanaler Kontakt os for implementering
 • Finansposteringer, tilføjet saldo kolonne hvis konto er valgt
September release (Revision 6554)
 • Mulighed for import af adresser fra danmarksadresser i adressekartotek
 • Adgangsadresseid tilføjet til adresseregister (DAWA validering). Oplysningen skal benyttes til bredbåndskortlægning 2017
 • Ekstra fakturatekst tilføjet under bogføringsopsætning.
 • Mulighed for postering på forskellige kort typer under kontoudtog (VISA/Mastercard mv.)
 • Prisændringsfunktion. Gør det nemt at skifte pris på abonnementsprodukter
 • Mulighed for opsplitning af debitor massekørsel på bilagsnummer pr. debitor
 • Accessliste API til Juniper (CableOS)
 • Tilføjet iterator til kundegruppe som genererer et fint kunderuppetræ til brug i custom input felt object select.
 • GPON OLT/ONT provisionering
 • Indeholder styring af Televes OLT512 samt 769504 GPON ONT HOME AC
 • Styring af båndbredde, adgang, WiFi, telefoni (incl. integration til evercall), visning af WiFi enheder samt AP scanner
August release (Revision 6363)
 • Påmindelser: mulighed for at liste påmindelser før generering.
 • Tilføjet iterator til kunde gruppe så en begrænset gruppe liste kan hentes indeholdende kun grupper som brugeren har adgang til.
 • Process opgave type createInstaddress kan nu tage et DAWA id som parameter. Gives dette id hentes korrekte adresse data fra http://dawa.aws.dk .
 • WiFi skærm, viser enheder på GPON ONU/ONT enheder
 • Telefoni billing: Rabatter på auto-optanking produkter
 • Mulighed for CSV eksport af saldoliste med alder
 • Ved tilføjelse af nye liniekort eller ændring i CMTS, knap til genopbygning.
 • Ligowave mulighed for at sætte minsignal på 2.4Ghz og 5Ghz
 • TV: Import/export af webtvid
 • Ekstra checks på finanskonti (Så man ikke posterer på konto 0)
 • Ekstra check på ophørte produkter
 • Overblik system
 • - Simple visninger af nøgletal fra PantherAdmin. Både HF og forretningsmæssigt.
 • - Opsamling af latency data samt live uplink båndbredde, kræver 1 times opsætning
 • Fairytell integration
 • Kontoudtog: Tilføjet visning af bilagsnr
 • Kontoplan: Tilføjet eksport funktion samt viser afvarsel ved manglende sumoptions
 • Mulighed for at angive maks beløb for restanceopkrævning på betalingsservice under grupper
 • Kørsel af papirfaktura fra billing skærm
 • Visning af antal fakturaer som afventer kortbetaling på billing skærm
 • Billing: tilføj upload/download funktion for nets betalingsservice direkte på kørselsskærm
Juli release (Revision 6239)
 • Proces task til modem spectrum analyzer. Finder aktuel TV Pakke.
 • Tilføjet to søgefelter til opgaveliste (sortorder3 + sortorder4)
 • Opgaveliste vises i fuld skærmbredde
 • script fil betalingsservice/testdownloads.php, viser data om betalingsservice filer som ikke kan indlæses
 • Taskticket: ticketgraph. Giver mulighed for at generere statistik om åbne og lukkede opgaver
 • Conax export funktioner
Juni (Revision 6195)
 • Modems visning, max/min/delta visning af signalniveauer
 • Mulighed for styring af OutOfHome på WebTV (Til TV2 ude af huset)
 • Yousee OSA, integration til Yousee